تبلیغات
سولارسامانه زنجان
 
سولارسامانه زنجان
اولین مجری سیستم های انرژی خورشیدی برای تولید برق در استان زنجان

طراحی سیستم برای كلیه بخش های :

- مسكونی و ویلایی  دور از شبکه برق     

- پمپ آب - کف کش - شناور  برای كشاورزی  

و سیستم : اداری -  صنعتی - تجاری


ادرس:زنجان،ابتدای جاده گاوازنگ،مجتمع تجاری-اداری سهند،طبقه اول،پلاك33

تلفن:4215184-0241          

فكس:4215157-0241

مدیرفروش:09122410655

                                     

                                                        Email:ssz-eng@yahoo.com 


نوع مطلب :
برچسب ها :
چهارشنبه 20 فروردین 1393
نوع مطلب :
برچسب ها :

 لیست مطالب

 

مقدمه

خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژی های دیگر است. طبق برآوردهای علمی در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.

قطر خورشید ۶۱۰ × ۳۹/۱ کیلومتر است و از گاز هایی نظیر هیدروژن (۸/۸۶ درصد) هلیوم (۳ درصد) و ۶۳ عنصر دیگر که مهمترین آنها اکسیژن – کربن – نئون و نیتروژن است تشکیل شده ‌است. میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می‌شود. زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید حدود از کل انرژی تابشی آن می‌باشد.

جالب است بدانید که سوختهای فسیلی ذخیره شده در اعماق زمین، انرژی های باد و آبشار و امواج دریاها و بسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین مقدار انرژی دریافتی زمین از خورشید می‌باشد.

خورشید برای بیلیونها سال انرژی را تولید كرده است. انرژی خورشیدی، پرتوهای خورشید است كه به زمین می رسد.
انرژی خورشید به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند دیگر اشكال انرژی تبدیل شود، همانند گرما و الكتریسیته. موانع اصلی (مشكلات، یا انتشار برای فائق آمدن) انرژی خورشیدی شامل

 • روشها متغیر و متناوب كه آن به سطح می رسد.
 • ناحیه بزرگ برای جمع آوری و ذخیره آن در یك سرعت مفید مورد نیاز است.
انرژی خورشید برای حرارت آب، برای استفاده دینامیكی، حرارت فضایی ساختمانها، خشك كردن تولیدات كشاورزی و تولید انرژی الكتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد.

در سال 1830 شاره شنای انگلیسی به نام جون هر شل John Herschel یك جعبه جمع آوری خورشیدی را برای پختن غذا در طول یك سفر در آفریقا استفاده كرد. هم اكنون مردم تلاش می كنند انرژی خورشیدی را برای چیزهای زیادی استفاده كنند.ادامه مطلب


نوع مطلب : انرژی خورشیدی، 
برچسب ها :

Solar Tutorial

A Brief Solar Introduction

 

کنترل و ابزاردقیق

We will attempt to explain the principles behind solar energy (solar power, photovoltaic’s) in simple terms without putting you to sleep. I think we can all understand that the sun heats things up. One of the earliest uses of this solar energy was the creation of a solar shower—A large enclosed (often black painted) metal bucket filled with water set upon a roof top. The sun would heat the water and provide hot to warm showers, at least for the first person cleaning up for the day

متن کامل انگلیسی و ترجمه فارسی در ادامه مطلب

The sun heats things up because sunlight is made up of small particles of energy called photons (a basic “unit” of light and all other forms of electromagnetic radiation). These photons are absorbed by objects and create heat. The heat is the result of electrons in the object moving around really fast. Think of a bridge in winter and summer. During the winter the small gaps in the road surface are larger than in the summer. The electrons are “cold” in the winter when there is not as much sunlight and stick closer together or contract. In the summer they are “hot” and expand to get away from each other.

Solar Energy Applied to a Solar Panel [top]

Solar panels are made from a material called silicon. When the solar energy (the photon) is absorbed they dislodge electrons from the negatively charged side of the solar (photovoltaic) panel to the positively charged side. An entire tutorial could be written outlining the makeup of silicon “doped” with phosphorous and boron which creates the +/- charged silicon, but for simplicity understand that heated-up electrons “run around” in search of a “place to rest.” As these electrons move freely about the electric field (created by photons hitting the negatively charged silicon that is in contact with the positively charged silicon), they create current. In between the positive and negative sides is the electric field or diode that permits one way traffic flow from negative to positive. The electric field creates the voltage. Harnessing this voltage by providing a path for this current to flow freely from the positive side back to the negative side is how we get power.

Solar Energy – Creating Your System

 

کنترل و ابزاردقیق

Choose Wisely

Solar power is a wonderful use of “free” energy. But if you use it incorrectly you could damage sensitive electronics such as laptop computers. It is prudent that you select the right materials and location to satisfy the requirements for your solar powered system.

Your Basic Solar Needs [top]

The obvious place to start is with the sun! When creating a solar system think about how much sunlight will come in contact with the solar cells. If you are creating a permanent location consider where shadows fall, as this will reduce or eliminate the current provided by the solar panel. Also, consider geographic and weather related obstacles such as your latitude, fog, the number of cloudy days, and winter snows. If your system is portable you need only find the sunniest location to deploy your solar panel. To create optimal performance you need to consider the tilt and angle orientation of the solar panels. Solar panels should always face true south in the Northern Hemisphere, and North in the Southern Hemisphere. A good rule of thumb is to tilt your panel, from horizontal, your latitude plus 15o in winter and minus 15o in the summer. There are many online resources that can help in determining the best positioning of your solar photovoltaic panels and we encourage you to look at them.

Selecting the appropriate size solar panel is the next consideration. There are many variables to consider, including the amount of sunlight hours, power requirement of your system, and the total hours the system will be in use per day. The power wheel to the right is not meant to scare you or have your eyes gloss over. It simply illustrates the relationship between power (watts), voltage (volts), current (amps), and resistance (ohms).

How to Calculate and Convert [top]

 

کنترل و ابزاردقیق

To calculate this information we suggest you use a solar calculator. The basic idea is to convert your AC current usage to DC current usage and then into watts.

• First, you need to convert AC amps to DC amps. Remember this ratio for converting AC 120V amp units to DC 12V amp units: 1 amp = 10 amps (for example if your laptop adapter indicates it uses 1.7 input AC amps per hour that is equal to 17 DC input amps every hour).

• Second, you need to multiply that number by 12 volts to determine the total watts per hour (in our example 17Ah x 12V = 204 watts).

• The third step is to resolve how many hours the application will be in use. Multiply the total watts/hr by the total number of hours the device will be in use per day (for our example let’s use 2 hrs x 204W = 408 watts per day).

• The fourth aspect to consider is the amount of sun hours available to recharge your batteries. Do you need to have your system keep up with 24/7 use or is there a period of down time between uses? The average sun hours available during a day are 5 depending on season and latitude.

At 12 volts this tells us for our example to “break even” under perfect solar conditions we need a solar array that can create a minimum of 408W or 34 DC amps per day. Not accounting for imperfect light conditions, resistance and any conversion loss this example would require a solar panel around 110 watts minimum. For applications running for longer periods of time (permanent) you will also have to calculate for solar loss, conversion loss, and the size of battery bank needed to bridge the gap.

NOTE: Most laptops come with DC adapters which are much more efficient at converting to your laptops DC voltage than from the AC adapter. In this same example the DC adapter allows the DC input amps to be about 5.5Ah as the laptop uses 65W at 18.5V. That is a far cry from the DC 17Ah required using the AC adapter! To run the laptop for this length of time you would require at least a 30W panel.

The Next Step

Now that you have an idea of how large a solar panel you require you can continue to create your solar powered system. There are at least two more major items you will need and most likely three as well as other solar accessories.

The Solar Controller [top]

The first item is a solar controller. The solar charge controller regulates the raw voltage produced by the solar panel to a safe level for the battery bank and then “shuts off” the supply of energy to the batteries when they are at full charge. The solar panel has no “brain” to tell it to stop producing electricity—when it is in the sun it will produce power regardless the need. A large 12 volt panel can produce a little over 30V at peak operation while smaller panels produce around 18V which is still too high for 12 volt batteries. Without the charge controller your batteries will be destroyed in short order. It is recommended that any solar panel over 5 watts have a charge controller (If you are using small batteries with a panel less than 5 watts you may also require a controller).

The Battery Bank [top]

So what type of battery is best and how many batteries will you need? Good question. Every situation is different, but generally speaking you want to use Deep Cycle Batteries. We prefer AGM maintenance free batteries over flooded batteries. Maintenance free batteries are sealed and can be placed into service on their side in a closed unventilated environment. With sealed AGM batteries you will not have to check the electrolyte level monthly as you do with the flooded type, which will save you time and the hassle of adding distilled water and spilling acid. AGM batteries are generally a little more expensive than the flooded type, but typically last a longer.

In regards to the number of batteries required this is dependent on the load applied to the battery bank. We recommend the total amp capacity of the battery bank be at least twice the draw. Batteries will last a long time when they are discharged to around 50% and then immediately brought back to full charge. Deep cycle batteries are capable of discharging much further, but it is not recommended to do this frequently. An often overlooked calculation in regards to the size of battery banks is the number of days the system may be without the ability to replenish its power—think fog, rain, and snow. You will need to know how many amps are being used each day under such circumstances and double the number. For example, if the fog lasts 3 days and your application requires 50 DC amps per day then you should have at least 300Ah extra capacity beyond your normal system requirements of around 100Ah capacity.

The Inverter [top]

Many solar systems require an inverter or converter to change the incoming DC voltage to a preferred DC or AC voltage. When selecting an inverter one of the first questions you should have answered is: What will be the maximum surge and for how long? When an appliance is first plugged in it will draw a higher amount of watts for so many seconds before dropping back to a continuous load. Your inverter needs to be able to handle the peak watt-hour demand created by the appliance(s) connected into the inverter. The second consideration is that the inverter itself will use up some of the systems power to convert the voltage. It may cost a little more to purchase an efficient inverter, but in the long run the energy saving will be worth the money spent. A final consideration is the type of device plugged into the system. A pure sine wave inverter is best for sensitive electronics such as computers.

The Fundamental Differences Between Types of Solar Panels

Amorphous Solar Technology

Color: black to dark brown in color.

These panels have the widest light spectrum absorption levels. They can produce current in poor light conditions or earlier and later into the lunar day. This means while other solar technologies have no output at all the amorphous panel will have output during these low light situations. The amorphous panels are typically larger in size when compared with panels of similar wattage, but are also far less expensive. These panels are great for low wattage maintenance situations for keeping batteries in your car, motorcycle, SUV, truck, RV, boat and tractor in a fully charged state.

Polycrystalline Solar Technology

Color: Shades of dark to light blue.

The polycrystalline panel works best in direct sunlight with proper south facing installation (in the northern hemisphere). They will produce 2-3 times more power than a similarly sized amorphous panel making then far more efficient. Polycrystalline solar panels are ideal for high wattage installations or where physical space is limited.

Monocrystalline Solar Technology

Color: Shades of dark to light blue.

Similar to polycrystalline units, but different in that each module is made from a single silicon crystal, and is more efficient, though more expensive, than the newer and cheaper polycrystalline types. These panels will last 25-50 years.

Cadmium Indium Gallium Selinide (CIGS) Solar Technology

Color: Greenish brown to black in color.

CIGS solar panels combine the technologies listed above. Like the amorphous panels, they work well in low light situations and are efficient like the polycrystalline panels in direct sunlight. These are most often used in thin film or flexible solar cells.

This solar energy tutorial provided by Impact Battery is intended to be a brief guide to understanding solar power. Please also consult other sources to make an informed decision.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاشهای زیادی جهت بهره وری از این منبع بزرگ انرژی انجام گرفته است. این انرژی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به دیگر اشکال انرژی تبدیل می‌گردد. بهره‌وری حاصل از انرژی جذر- مد و باد، نمونه‌هایی از استفاده غیر مستقیم از انرژی خورشید است. درحالیکه نمونه هایی مانند طبخ غذا و سلول فوتوولتاییک، استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی را نشان می‌دهد.

استفاده "مستقیم" از انرژی خورشیدی به دوصورت انجام می‌گیرد: یا از طریق تمرکز نور که به آن سولارپاورمتمرکز یا CSP می‌گویند و یا از روشی بجز تمرکز، که آن را SP نامگذاری می‌کنند. بدیهی است نورگیرهای خورشیدی، سلولهای فوتوولتاییک استاندارد (PV) و تکنولوژی برج در دسته SP قرارمی‌گیرند.

دسته CSP رامیتوان در سه دسته تقسیم بندی کرد: دسته اول استفاده ساده ومستقیم، تنها ازانرژی حرارتی خورشید است. مجموعه‌های مختلفی مانند کباب‌پزخورشیدی، آشپزخانه خورشیدی، کارخانجات ذوب فلزات خورشیدی که تنها از انرژی حرارتی خورشید استفاده می‌کنند، در این دسته طبقه بندی می‌شوند. در دسته دوم برای تبدیل همه یا قسمتی از انرژی خورشیدی به سایرانرژیها ابتدا آنرا به حرارت تبدیل می‌کنند. سلولهای ترموالکتریک، پمپهای آب خورشیدی و نیروگاههای هلیواستات با موتورهای استرلینگ در این دسته قرار می‌گیرند. در دسته سوم همه یا بخشی از انرژی خورشید را بطور مستقیم به سایرانرژیها تبدیل می‌کنند مانند CPV ها.

CPV ها در سه گروه دسته بندی می‌شوند: یک گروه آنها که انرژی خورشیدی را ۱۰ برابر و یا کمتر متمرکز می‌کنند که به آنها LCPV گویند. گروه دوم بیش ۱۰ تا ۲۵۰ برابر متمرکز می کنند که با نام MCPV شناخته می شوند و گروه دیگر آنهایی هستند که انرژی خورشیدی را بیش از ۲۵۰ برابر متمرکز می‌کنند که آنها را HCPV نامگذاری می‌کنند.

نمودار زیر چگونگی تقسیم بندی استفاده از انرژی خورشید را نشان می‌دهد:

 

energy
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
روی این سیاره است. بیش ار 5000 سال قبل، مردم خورشید را پرستش می‌كردند. اولین پادشاه مصر، خدای خورشیدی، به نام را  (Ra) بود. در بین النهرین، خدای خورشیدی به نام شاماش (Shamash)،‌ خدای اعظم و برابر با عدالت بود. در یونان دو خدای خورشید به نامهای آپولو و هلیوس وجود داشت. تأثیر خورشید در سایر ادیان نیز نمایان است. زرتشتی، مذهب رومی، هندو، بودائی،‌ كاهن (انگلیس)، آزتگ (مكزیك) و خیلی از قبایل بومی امریكا خورشید را پرستش می‌كردند.

 ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
« انرژی فتو ولتائیک »

انرژی فتو ولتایک تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فتو ولتاتیک (pvs) می‌باشد، که بطور معمول یک سلول خورشیدی نامیده می‌شود. سلول خورشیدی یک ابزار غیر مکانیکی است که معمولاً از آلیاژ سیلیکون می‏شود.ادامه مطلب


نوع مطلب : انرژی خورشیدی، 
برچسب ها :
[http://www.aparat.com/v/82ef66b1a52898c702c82939dcd1925767823]
نوع مطلب :
برچسب ها :

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه